Nobyembre

Pangarap ng Nobyembre, auger isang panahon ng walang malasakit na tagumpay sa lahat ng mga gawain.