Gabi

Kung napapalibutan ka ng gabi sa iyong mga pangarap, maaari mong asahan ang hindi pangkaraniwang pang-aapi at paghihirap sa negosyo. Kung ang gabi ay tila nawawala, ang mga kundisyon na kung saan hanggang ngayon ay hindi kanais-nais ay lalago ngayon, at ang mga gawain ay magpapalagay ng masaganang mga yugto. Tingnan ang Kadiliman.