Magistrate

Ang pangangarap ng isang mahistrado, ay inihula na ikaw ay aabalahin ng mga banta ng mga demanda sa batas at pagkalugi sa iyong negosyo. Tingnan ang Hukom at Jury.