Hindi kilala

Ang pangangarap ng pagkilala sa mga hindi kilalang tao, ay inihula ang pagbabago para sa mabuti, o masama na ang taong maganda ang hitsura, o pangit, o may kapansanan. Upang madama na hindi ka kilala, nagpapahiwatig na ang mga kakaibang bagay ay magpapalabas ng isang anino ng masamang kapalaran sa iyo. Tingnan ang Misteryo.