Ang lino

Upang makita ang lino sa iyong panaginip, magpapalaki ng kasaganaan at kasiyahan. Kung ang isang tao ay lumilitaw sa iyo na nagbihis ng mga damit na lino, ikaw ay magiging madali sa pagtanggap ng mga masasayang balita sa likas na isang mana. Kung ikaw ay nakasuot ng malinis, pinong lino, ang iyong kapalaran at buong-buo mong kasiyahan sa buhay ay panatag. Kung ito ay marumi, ang kalungkutan at sakit ng swerte ay matutugunan paminsan-minsan, halo-halong mabuti sa iyong buhay.