Kuto

Ang isang panaginip ng kuto ay naglalaman ng maraming nakakagising na pagkabalisa at pagkabalisa. Madalas itong nagpapahiwatig ng nakakasakit na karamdaman. Kuto sa stock, inihula ang taggutom at pagkawala. Upang magkaroon ng mga kuto sa iyong katawan, nagpapahiwatig na magsasagawa ka ng kasiyahan sa iyong mga kakilala. Ang panaginip ng nakahuli ng mga kuto, naghuhula ng sakit, at iyong lilinang ang labis na pagkain.