Sinungaling

Ang panaginip ng pag-iisip ng mga tao ay mga sinungaling, inihula na mawawalan ka ng pananampalataya sa ilang mga iskema na napilit mong ipasa. Para sa ilan na tumawag sa iyo na sinungaling, nangangahulugan na magkakaroon ka ng mga paghagupit sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga tao. Para sa isang babae na isipin ang kanyang kasintahan na sinungaling, binabalaan siya na ang kanyang di-pagkakamali na paggawi ay malamang na mawalan siya ng isang pinapahalagahan na kaibigan.