Naghihirap

Ang pangangarap na ikaw ay naghihirap, nagpapahiwatig na makakaranas ka ng malalim na kalungkutan at pagpapahalaga sa pag-uugali ng isang mahal mo. Dapat kang maging maingat sa iyong kalusugan pagkatapos ng panaginip na ito. Tingnan ang Usok.