Malinaw

Kung sa iyong mga pangarap nakikita mo ang mga bagay na hindi sinasadya, inilalarawan nito ang hindi katapatan sa mga pagkakaibigan, at hindi tiyak na pakikitungo.