Grotto

Ang makita ang isang grotto sa iyong mga pangarap, ay isang palatandaan ng hindi kumpleto at hindi maayos na pagkakaibigan. Ang pagbabago mula sa komportable at simpleng kasaganaan ay magpapalabas ng hindi maipakitang kahirapan.