Paglingon

Upang makita ang mga gleaner sa trabaho sa oras ng pag-aani, nagsasaad ng maunlad na negosyo, at, sa magsasaka, isang masaganang ani ng mga pananim. Kung nagtatrabaho ka sa mga gleaner, papasok ka sa isang ari-arian, pagkatapos ng ilang problema sa pagtatatag ng mga karapatan. Para sa isang babae, ang pangarap na ito ay inihula ang pag-aasawa sa isang estranghero.