Empress

Ang panaginip ng isang empress, ay nagpapahiwatig na ikaw ay itataas sa mataas na karangalan, ngunit hahayaan kang maging mapagmataas ang pagmamalaki. Ang pangangarap ng isang empress at isang emperador ay hindi partikular na masama, ngunit hindi nagdudulot ng isang mahusay na kabutihan.