Trabaho

Hindi ito isang masarap na panaginip. Nagpapahiwatig ito ng pagkalumbay sa mga lupon ng negosyo at pagkawala ng trabaho sa mga kumikita. Ito rin ay nagsasaad ng sakit sa katawan. Ang pangangarap na wala sa trabaho, ay nangangahulugan na wala kang takot, dahil palagi kang hinahangad para sa iyong matapat na katuparan ng mga kontrata, na nagbibigay sa iyo ng isang nais na tulong. Ang pagbibigay ng trabaho sa iba, nagpapahiwatig ng pagkawala para sa iyong sarili. Lahat ng mga pangarap sa kalikasan na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang nasa itaas.