Embalming

Upang makita ang proseso ng pag-embalming, inihula ang mga binagong posisyon sa buhay panlipunan at nagbanta ng kahirapan. Ang pangangarap na tinitingnan mo ang iyong sarili ay embalmed, tinatanggihan ang mga kapus-palad na pakikipagkaibigan para sa iyo, na mapipilit ka sa mas mababang mga klase kaysa sa sanay mong lumipat.