Dolphin

Ang pangangarap ng isang dolphin, ay nagpapahiwatig ng iyong pananagutan na mapailalim sa isang bagong pamahalaan. Ito ay hindi isang napakahusay na panaginip.