Panganib

Ang panaginip na nasa isang mapanganib na sitwasyon, at ang kamatayan ay tila napakahalaga, {sic} ay nagpapahiwatig na ikaw ay magmumula sa pagiging malalim sa mga lugar na may pagkakaiba-iba at karangalan | ngunit kung hindi mo dapat makatakas sa paparating na panganib, at magdusa kamatayan o isang sugat, mawawala ka sa negosyo at maiinis sa iyong tahanan, at sa iba. Kung ikaw ay nasa pag-ibig, ang iyong mga prospect ay lalago ng panghihina ng loob.