Coral

Ang pangangarap ng koral, ay napapanahon ng pagbabata ng barkong kaibigan na hindi malalaman ang pagod sa pagpapagaan ng iyong problema. Ang kulay na koral ay sinadya sa panaginip na ito. Puting korales, hinuhulaan ang hindi katapatan at babala ng pag-ibig.