Konsensya

Ang pangangarap na ang iyong budhi ay sumisisi sa iyo sa pagdaraya ng isa, nangangahulugan na matutukso kang gumawa ng mali at dapat na patuloy kang magbabantay. Ang pangangarap ng pagkakaroon ng isang tahimik na budhi, ay nagpapahiwatig na tatayo ka sa mataas na pagsisi.