Pagpaputok

Ang pangangarap ng isang kalungkutan, nagpapahiwatig, kung walang mga buhay na nawala, mga pagbabago sa hinaharap na magiging kapaki-pakinabang sa iyong mga interes at kaligayahan. Tingnan ang Apoy.