Mga Cedars

Ang pangangarap na makita ang mga ito berde at maayos, ay nangangahulugan ng kasiya-siyang tagumpay sa isang pagsasagawa. Upang makita ang mga ito patay o namumula, nangangahulugang kawalan ng pag-asa. Walang bagay na makakamit mula sa pagkakita sa kanila ng ganyan.