Yankee

Ang pangangarap ng isang Yankee, ay inihula na mananatili kang tapat at tapat sa iyong pangako at tungkulin, ngunit kung hindi ka maingat ay mawawala ka sa ilang transaksyon.