Wedlock

Ang pangangarap na ikaw ay nasa mga bono ng isang hindi kanais-nais na ikasal, nangangahulugang ikaw ay sa kasamaang palad ay ipinapahiwatig sa isang hindi sang-ayon na kapakanan. Para sa isang kabataang babae na nangangarap na siya ay hindi nasisiyahan sa ikakasal, inihula ang kanyang mga pagkahilig ay hikayatin siya sa mga nakakapinsalang eskandalo. Para sa isang may-asawa na Pangarap ng araw ng kanyang kasal, binalaan siya na palakasin ang kanyang lakas at damdamin laban sa pagkabigo at kalungkutan. Makakasama rin siya sa mga lihim na pag-aaway at selos. Para sa isang babae na isipin na siya ay nalulugod at ligtas na inaalagaan sa kasal, ay isang hangad na panaginip.