Vicar

Pangarap ng isang katumbas, inihula na gagawa ka ng mga bagay na walang kabuluhan habang galit ka sa paninibugho at inggit. Para sa isang kabataang babae na nangangarap na magpakasal siya ng isang katumbas, inihula na hindi niya gisingin ang gantimpalang pagmamahal sa lalaki na nais niya, at mabubuhay ng isang usbong, o mag-asawa upang hindi makasama.