Bequest

Matapos ang pangarap na ito, ang kasiyahan ng pag-aliw mula sa kaalaman sa mga tungkulin na mahusay na gumanap, at ang kalusugan ng mga bata ay tiniyak.