Tagagawa

Upang mahanap ang iyong sarili ng isang usurero sa iyong mga pangarap, inihula na ikaw ay tratuhin ng malamig ng iyong mga kasama, at ang iyong negosyo ay bababa sa iyong konsternasyon. Kung ang iba ay usurero, itatapon mo ang ilang dating kaibigan dahil sa pagtataksil.