Tarantula

Upang makita ang isang tarantula sa iyong panaginip, ay nagpapahiwatig ng mga kaaway na aabutan ka ng pagkawala. Upang patayin ang isa, nagpapahiwatig na magiging matagumpay ka pagkatapos ng maraming masamang kapalaran.