Spleen

Ang pangangarap ng pali, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa ilang mga partido na sasaktan ka.