Abyss

Ang pangangarap ng pagtingin sa isang kailaliman, ay nangangahulugang ikaw ay haharapin ng mga banta ng pag-agaw ng pag-aari, at na magkakaroon ng mga pag-aaway at pagsaway ng isang personal na likas na hindi karapat-dapat sa iyo upang matugunan ang mga problema ng buhay. Para sa isang babae na tumingin sa isang kailaliman, inihula na pasanin niya ang kanyang sarili sa mga hindi kasiya-siyang pag-aalaga. Kung nahulog siya sa kailaliman ang kanyang pagkabigo ay kumpleto | ngunit kung magtagumpay siya sa pagtawid, o pag-iwas dito, ibabalik niya ang kanyang sarili.