Scabbard

Ang panaginip ng isang scabbard, ay nagpapahiwatig ng ilang hindi pagkakaunawaan ay maayos na husay. Kung nagtataka ka kung nasaan ang iyong scabbard, magkakaroon ka ng labis na lakas na pagharap upang matugunan.