Panulat

Ang panaginip ng isang panulat, inihula na sa kasamaang palad ay pinangunahan ka ng mga malubhang komplikasyon sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa pakikipagsapalaran. Kung ang panulat ay tumangging sumulat, sisingilin ka ng isang malubhang paglabag sa moralidad.