Paghurno

Ang paghurno ay hindi mapagpanggap para sa isang babae. Kalusugan sa karamdaman at pag-aalaga ng maraming bata | ang kabuluhan at kahirapan ng mga tagasuporta ay ipinahiwatig.