Pagsunod

Pangarap na nagbibigay ka ng pagsunod sa isa pa, inihula para sa iyo ang isang karaniwang lugar, isang kaaya-aya ngunit hindi pantay na tagal ng buhay. Kung ang iba ay masunurin sa iyo, ipinapakita nito na uutusan ka ng kapalaran at mataas na pagpapahalaga.