Lime-kiln

Ang pangangarap ng isang dayap na kilong, ay inihula ang agarang hinaharap ay walang pabor sa mga haka-haka sa pag-ibig o negosyo