Lehislatura

Nangangarap na ikaw ay isang miyembro ng isang lehislatura, inihula na magiging walang kabuluhan sa iyong mga pag-aari at hindi magagamot ang mga miyembro ng iyong pamilya. Wala kang tunay na pagsulong.