Bata

Ang panaginip ng isang bata, nagpapahiwatig na hindi ka magiging labis-labis na pagsisiksik sa iyong moral o kasiyahan. Malamang na magdadala ka ng kalungkutan sa ilang mapagmahal na puso.