Hulyo

Ang pangangarap sa buwang ito, ay nagpapahiwatig na ikaw ay malulumbay sa mga madilim na pananaw, ngunit, nang bigla, ang iyong mga espiritu ay muling magbabago sa hindi mailarawan na kasiyahan at mabuting kapalaran.