Jackdaw

Upang makita ang isang jackdaw, nagsasaad ng sakit sa kalusugan at pag-aaway. Upang mahuli ang isa, malalampasan mo ang mga kaaway. Upang patayin ang isa, magkakaroon ka ng pagmamay-ari ng pinagtatalunang pag-aari.