…Ang pangangarap ng mga karot, inilalarawan ang kasaganaan at kalusugan Para sa isang batang babae na kumain ng mga ito, ipinapahiwatig na siya ay makikipagkasundo sa isang maagang pag-aasawa at maging ina ng maraming matigas na mga anak….