Bilangguan

Ang pangangarap sa isang bilangguan, ang nangunguna sa kasawian sa bawat pagkakataon, kung nakapaligid ito sa iyong mga kaibigan, o sa iyong sarili. Upang makita ang sinumang naalis mula sa bilangguan, ipinapahiwatig na sa wakas ay malulampasan mo ang kasawian. Tingnan ang Bilangguan.